Not Started
In Progress
Done!
Mark As Failed
EXPLORE
EXPLORE    FEATURES    ABOUT   
Add or Edit your lists and challenges
Who you follow and who follows you
EXPLORE    FEATURES    ABOUT   
 
 
 
Log in or Sign up to start adding goals to your lists!
 


 
Set a savings goal and reach it
 
PICK A TAG! (optional)
cool
inspiring
adventurous
creative
quirky
fun
amazing
challenging
interesting
motivating
love it!
   
 
You are not currently logged in.

You need to have an account in order to create and manage your goals - it's free and super quick to sign up! 

Latest Activity
193 people want to do this. 17 people have done this.
 
Show:  All  |  12 Notes 
Note Added
2019

Week 1 - $52 - DONE
Week 2 - $51 - DONE
Week 3 - $50 - DONE
Week 4 - $49 - DONE
Week 5 - $48 - DONE
Week 6 - $47 - DONE
Week 7 - $46 - DONE
Week 8 - $45 - DONE
Week 9 - $44 - DONE
Week 10 - $43 - DONE
Week 11 - $42 - DONE
Week 12 - $41 - DONE
Week 13 - $40 - DONE
Week 14 - $39 - DONE
Week 15 - $38 - DONE
Week 16 - $37 - DONE
Week 17 - $36 - DONE
Week 18 - $35 - DONE
Week 19 - $34 - DONE
Week 20 - $33 - DONE
Week 21 - $32 - DONE
Week 22 - $31 - DONE
Week 23 - $30 - DONE
Week 24 - $29 - DONE
Week 25 - $28 - DONE
Week 26 - $27 - DONE
Week 27 - $26 - DONE
Week 28 - $25 - DONE
Week 29 - $24 - DONE
Week 30 - $23 - DONE
Week 31 - $22 - DONE
Week 32 - $21 - DONE
Week 33 - $20 - DONE
Week 34 - $19 - DONE
Week 35 - $18 - DONE
Week 36 - $17 - DONE
Week 37 - $16 - DONE
Week 38 - $15 - DONE
Week 39 - $14 - DONE
Week 40 - $13 - DONE
Week 41 - $12 - DONE
Week 42 - $11 - DONE
Week 43 - $10 - DONE
Week 44 - $9 - DONE
Week 45 - $8 - DONE
Week 46 - $7 - DONE
Week 47 - $6 - DONE
Week 48 - $5 - DONE
Week 49 - $4 - DONE
Week 50 - $3 - DONE
Week 51 - $2 - DONE
Week 52 - $1 - DONE
Note Added
2018

Week 1 - $52 - DONE
Week 2 - $51 - DONE
Week 3 - $50 - DONE
Week 4 - $49 - DONE
Week 5 - $48 - DONE
Week 6 - $47 - DONE
Week 7 - $46 - DONE
Week 8 - $45 - DONE
Week 9 - $44 - DONE (WEEK OF HONEYMOON - PAID AHEAD)
Week 10 - $43 - DONE
Week 11 - $42 - DONE
Week 12 - $41 - DONE
Week 13 - $40 - DONE
Week 14 - $39 - DONE
Week 15 - $38 - DONE
Week 16 - $37 - DONE
Week 17 - $36 - DONE
Week 18 - $35 - DONE
Week 19 - $34 - DONE
Week 20 - $33 - DONE
Week 21 - $32 - DONE
Week 22 - $31 - DONE
Week 23 - $30 - DONE
Week 24 - $29 - DONE
Week 25 - $28 - DONE
Week 26 - $27 - DONE
Week 27 - $26 - DONE
Week 28 - $25 - DONE
Week 29 - $24 - DONE
Week 30 - $23 - DONE
Week 31 - $22 - DONE
Week 32 - $21 - DONE
Week 33 - $20 - DONE
Week 34 - $19 - DONE
Week 35 - $18 - DONE
Week 36 - $17 - DONE
Week 37 - $16 - DONE
Week 38 - $15 - DONE
Week 39 - $14 - DONE
Week 40 - $13 - DONE
Week 41 - $12 - DONE
Week 42 - $11 - DONE
Week 43 - $10 - DONE
Week 44 - $9 - DONE
Week 45 - $8 - DONE
Week 46 - $7 - DONE
Week 47 - $6 - DONE
Week 48 - $5 - DONE
Week 49 - $4 - DONE
Week 50 - $3 - DONE
Week 51 - $2 - DONE
Week 52 - $1 - DONE
Note Added
2017

Week 1 - $52 DONE
Week 2 - $51 DONE
Week 3 - $50 DONE
Week 4 - $49 DONE
Week 5 - $48 DONE
Week 6 - $47 DONE
Week 7 - $46 DONE
Week 8 - $45 DONE
Week 9 - $44 DONE
Week 10 - $43 DONE
Week 11 - $42 DONE
Week 12 - $41 DONE
Week 13 - $40 DONE
Week 14 - $39 DONE
Week 15 - $38 DONE
Week 16 - $37 DONE
Week 17 - $36 DONE
Week 18 - $35 DONE
Week 19 - $34 DONE
Week 20 - $33 DONE
Week 21 - $32 DONE
Week 22 - $31 DONE
Week 23 - $30 DONE
Week 24 - $29 DONE
Week 25 - $28 DONE
Week 26 - $27 DONE
Week 27 - $26 DONE
Week 28 - $25 DONE
Week 29 - $24 DONE
Week 30 - $23 DONE
Week 31 - $22 DONE
Week 32 - $21 DONE
Week 33 - $20 DONE
Week 34 - $19 DONE
Week 35 - $18 DONE
Week 36 - $17 DONE
Week 37 - $16 DONE
Week 38 - $15 DONE
Week 39 - $14 DONE
Week 40 - $13 DONE
Week 41 - $12 DONE
Week 42 - $11 DONE
Week 43 - $10 DONE
Week 44 - $9 DONE
Week 45 - $8 DONE
Week 46 - $7 DONE
Week 47 - $6 DONE
Week 48 - $5 DONE
Week 49 - $4 DONE
Week 50 - $3 DONE
Week 51 - $2 DONE
Week 52 - $1 DONE
Note Added
2016

Week 1 - $52 DONE
Week 2 - $51 DONE
Week 3 - $50 DONE
Week 4 - $49 DONE
Week 5 - $48 DONE
Week 6 - $47 DONE
Week 7 - $46 DONE
Week 8 - $45 DONE
Week 9 - $44 DONE
Week 10 - $43 DONE
Week 11 - $42 DONE
Week 12 - $41 DONE
Week 13 - $40 DONE
Week 14 - $39 DONE
Week 15 - $38 DONE
Week 16 - $37 DONE
Week 17 - $36 DONE
Week 18 - $35 DONE
Week 19 - $34 DONE
Week 20 - $33 DONE
Week 21 - $32 DONE
Week 22 - $31 DONE
Week 23 - $30 DONE
Week 24 - $29 DONE
Week 25 - $28 DONE
Week 26 - $27 DONE
Week 27 - $26 DONE
Week 28 - $25 DONE
Week 29 - $24 DONE
Week 30 - $23 DONE
Week 31 - $22 DONE
Week 32 - $21 DONE
Week 33 - $20 DONE
Week 34 - $19 DONE
Week 35 - $18 DONE
Week 36 - $17 DONE
Week 37 - $16 DONE
Week 38 - $15 DONE
Week 39 - $14 DONE
Week 40 - $13 DONE
Week 41 - $12 DONE
Week 42 - $11 DONE
Week 43 - $10 DONE
Week 44 - $9 DONE
Week 45 - $8 DONE
Week 46 - $7 DONE
Week 47 - $6 DONE
Week 48 - $5 DONE
Week 49 - $4 DONE
Week 50 - $3 DONE
Week 51 - $2 DONE
Week 52 - $1 DONE
Note Added
Note added by Ingrid Strand. 3 years ago
Minst 50 000 NOK på BSU og Sparekonto til sammen i løpet av DayZero.

17.09.15 --> 37.000. I løpet de månedene som er igjen av 2015 håper jeg å ha kommet opp til 40.000. Det er 1000 kr pr. måned = overkommelig.

08.01.16 --> 46 000. Får snart pengene fra Lånekassen, og minst 4000 av de skal settes inn på sparekonto, og ikke røres og da vil jeg være i mål. Dette er dermed innen rekkevidde!

24.07.16 --> Hadde målet, men er nå under igjen fordi jeg måtte betale husleie for sommerferien, og måtte betale for studietur. Har nå satt opp budsjett for å komme i mål igjen, og da skal jeg holde det ved like til jeg er godt over, så ikke en uforutsett utgift drar beløpet under igjen.
Note Added
Week 1 - $52 DONE
Week 2 - $51 DONE
Week 3 - $50 DONE
Week 4 - $49 DONE
Week 5 - $48 DONE
Week 6 - $47 DONE
Week 7 - $46 DONE
Week 8 - $45 DONE
Week 9 - $44 DONE
Week 10 - $43 DONE
Week 11 - $42 DONE
Week 12 - $41 DONE
Week 13 - $40 DONE
Week 14 - $39 DONE
Week 15 - $38 DONE
Week 16 - $37 DONE
Week 17 - $36 DONE
Week 18 - $35 DONE
Week 19 - $34 DONE
Week 20 - $33 DONE
Week 21 - $32 DONE
Week 22 - $31 DONE
Week 23 - $30 DONE
Week 24 - $29 DONE
Week 25 - $28 DONE
Week 26 - $27 DONE
Week 27 - $26 DONE
Week 28 - $25 DONE
Week 29 - $24 DONE
Week 30 - $23 DONE
Week 31 - $22 DONE
Week 32 - $21 DONE
Week 33 - $20 DONE
Week 34 - $19 DONE
Week 35 - $18 DONE
Week 36 - $17 DONE
Week 37 - $16 DONE
Week 38 - $15 DONE
Week 39 - $14 DONE
Week 40 - $13 DONE
Week 41 - $12 DONE
Week 42 - $11 DONE
Week 43 - $10 DONE
Week 44 - $9 DONE
Week 45 - $8 DONE
Week 46 - $7 DONE
Week 47 - $6 DONE
Week 48 - $5 DONE
Week 49 - $4 DONE
Week 50 - $3 DONE
Week 51 - $2 DONE
Week 52 - $1 DONE
Note Added
Note added by Victoria. 5 years ago
Note Added
Note added by Cheryl. 5 years ago
Goal at end of 1001 days: 10,000
Note Added
Note added by Nichola Springer. 7 years ago
Saving goal £5000 over 1001 days
210/5000
Note Added
Note added by trublu. 7 years ago
My Goal is $3000